Przedszkole
Jedyneczka

Nasze przedszkola

Przygotowali¶my dla naszych podopiecznych przestronne, kolorowe, funkcjonalnie urz±dzone i bogato wyposażone sale. Zgromadzone w nich sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane s± do potrzeb dzieci przez co gwarantuj± bezpieczn± oraz ciekaw± zabawę i naukę. Dbamy nie tylko o dobra atmosferę, ale również o czyste powietrze. Na co dzień korzystamy z oczyszczacza powietrza, regularnie przeprowadzamy ozonowanie, które oczyszcza i od¶wieża, dezynfekuje, niszczy alergeny, bakterie i wirusy.

Kadra

Nauczycielki oraz osoby na co dzień opiekuj±ce się z dziećmi, nazywane "ciociami" znaj± potrzeby i zainteresowania każdego dziecka. S± to kreatywne, odpowiedzialne osoby posiadaj±ce kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nasze "ciocie" s± zawsze u¶miechnięte i wkładaj± w swoj± pracę całe serce po to, aby dzieci czuły się u nas dobrze.

Czesne

Opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu (w godzinach 700-1700) wynosi:

  • oddział na ul. Bohomolca 780 zł.
  • odział na ul. Okulickiego 680 zł.
Istnieje możliwo¶ć zapisania dziecka na zmianę porann± (700-1200) lub na zmianę popołudniow± (1200-1700). Opłata wynosi:
  • oddział na ul. Bohomolca 450 zł.
  • odział na ul. Okulickiego 420 zł.
Czesne obejmuje opiekę wykwalifikowanej kadry, zajęcia dydaktyczne dostosowane do wieku, potrzeb i możliwo¶ci dzieci, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiczno-muzyczne, gimnastykę ogólnorozwojow± z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz opiekę logopedy.

Przy zapisie dziecka pobieramy również opłatę wpisow± w wysoko¶ci 500 zł.

Wyżywienie

Wiemy, że odpowiednia, dobrze zbilansowana dieta jest jednym z niezbędnych czynników wła¶ciwego rozwoju dzieci, dlatego też kładziemy duży nacisk na kwestię wyżywienia w naszym przedszkolu. Stawka żywieniowa wynosi 19 zł. dziennie za 4 posiłki (¶niadanie, drugie ¶niadanie, obiad, podwieczorek). W razie potrzeby dostosowujemy jadłospis do indywidualnej diety dziecka.

Zajęcia dodatkowe

Dzieci mog± również korzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych (nauka pływania na basenie AWF, szachy, gimnastyka, robotyka, taniec towarzyski, balet, karate, zajęcia sportowe w Tauron Arenie, warsztaty teatralne). Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi partnerami, którzy maj± duże do¶wiadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zajęcia te s± dodatkowo płatne.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego