Przedszkole
Jedyneczka

Witamy w galerii. Tutaj można zobaczyć jak przedszkolaki bawi± się i ucz±.

Miłego ogl±dania

Urodziny Martynki 15.10.2021

Dzisiaj w przedszkolu ¶więtowali¶my urodziny Martynki, która kończyła 3 latka. Wspólnie przygotowali¶my dla niej piękn± laurkę. Podczas zabawy urodzinowej tańczyli¶my, bawili¶my się w rytm ulubionych przebojów. Nie zabrakło oczywi¶cie tortu i prezentów dla naszej jubilatki. Życzymy wszystkiego najlepszego!

Basen 15.10.2021

Nasi dzielni pływacy kontynuuj± naukę. Bardzo dobrze radz± sobie ze wszystkimi ćwiczeniami które wymy¶laj± trenerzy.

Akademia przedszkolaka 12.10.2021

Nasze przedszkole uczestniczy w programie "Akademia przedszkolaka", w ramach którego chodz± na zajęcia sportowe na mał± halę Tauron Areny Kraków. Pod okiem Pani trener będ± rozwijać swoje sportowe umiejętno¶ci. Dzisiaj odbyły się pierwsze zajęcia.

Judo 12.10.2021

Podczas zajęć z elementami Judo dzieciaki dzielnie wykonuj± wszystkie ćwiczenia. Sprawia im to wiele rado¶ci.

Jesienne prace plastyczne 11.10.2021

Jesień jest bardzo inspiruj±c± por± roku. Jej kolory oraz dary, które zgromadzili¶my w naszym jesiennym k±ciku wykorzystujemy do ciekawych prac plastycznych.

Rytmika 11.10.2021

Na zajęciach rytmicznych i umuzykalniaj±cych z cioci± Beatk± przedszkolaki miedzy innymi poznaj± nowe piosenki, bawi± się przy muzyce, poznaj± różne instrumenty, różne rodzaje muzyki, a także sylwetki znanych kompozytorów, tańcz±, ucz± się o nutach i warto¶ciach rytmicznych. Dzięki temu kształtuj± wrażliwo¶ć muzyczn±, doskonal± poczucie rytmu i słuch.

Basen 8.10.2021

Dzisiaj pod okiem do¶wiadczonych instruktorów rozpoczęli¶my zajęcia nauki pływania. Dzielne przedszkolaki w tym roku będ± doskonalić swoje umiejętno¶ci na basenie AWF. Na pierwszych zajęciach wszyscy ¶wietnie sobie poradzili. Czekamy na kolejne.

Dary jesieni 6.10.2021

W minionym tygodniu tematem przewodnim były dary jesieni. Przypomnieli¶my sobie jakie skarby kryje jesień. Rozwi±zywali¶my zagadki na ich temat i segregowali¶my je według okre¶lonych cech. Poznali¶my warzywa oraz owoce dojrzewaj±ce jesieni±. Rozpoznawali¶my li¶cie oraz przyporz±dkowali¶my je do okre¶lonych drzew i ich owoców. Dary jesieni wykorzystali¶my do zajęć i jesiennych prac plastycznych.

Plac zabaw 5.10.2021

Dzisiaj wybrali¶my się na pobliski plac zabaw. ¦wietnie się bawili¶my. Zobaczcie sami.

Jesienne spacery 4.10.2021

Za oknem piękna jesienna pogoda, korzystamy z niej i spacerujemy szukaj±c skarbów jesieni.

Nasz tydzień 25.09-1.10.2021

Za nami kolejne dni pełne zabawy i nauki. W tym tygodniu dowiedzieli¶my się jak dbać o siebie i swoje ciało. Przypomnieli¶my sobie również zasady dokładnego mycia r±k oraz piramidę zdrowego odżywiania. Podczas zajęć plastycznych zrobili¶my malutkie dynie z chrupek kukurydzianych.

Dzień chłopaka 30.09.2021

Dzisiaj wyj±tkowy dzień dla naszych młodych mężczyzn. Z okazji Dnia Chłopaka przygotowali¶my dla nich pami±tkowe dyplomy i prezenty oraz zaprosili¶my do wspólnej zabawy.

Zajęcia pokazowe - taniec i mały inżynier 26.09.2021

W tym tygodniu w naszym przedszkolu bo odbyły się pokazowe zajęcia taneczne oraz zajęcia konstrukcyjne "mały inżynier". Wszystkie dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach.

Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim 25.09.2021

Dzisiaj nasze przedszkole odwiedził funkcjonariusz straży miejskiej, który przypomniał nam zasady poruszania się po drogach. Okazało się, że wspaniale znamy zasady, potrafimy rozpoznawać znaki, które każdy pieszy powinien znać, wiemy jak przechodzić przez jezdnie. Na zakończenie spotkania w nagrodę dostali¶my odblaski.

Rabka 30.09.2021

Dzisiaj kolejny raz udowodnili¶my, że nawet w czasie deszczu przedszkolaki nigdy się nie nudz± i nic nie zepsuje im humoru. Zwłaszcza, że dzisiaj wyj±tkowy dzień dla naszych młodych mężczyzn. Z okazji Dnia Chłopaka przygotowali¶my dla nich pami±tkowe dyplomy i prezenty oraz zaprosili¶my do wspólnej zabawy. Potem nadszedł czas na nagrody i dyplomy dla wszystkich dzielnych uczestników wycieczki. To był bardzo udany wyjazd. Czekamy na następne.

Rabka 29.09.2021

Dzisiaj korzystali¶my w pełni z pięknej jesiennej pogody. Od samego rana towarzyszyło nam słońce, więc wybrali¶my się na spacer, podczas którego podziwiali¶my piękne fontanny. Nie zabrakło wizyty w tężni i zabawy na przyrz±dach do ćwiczeń. Odwiedzili¶my też dmuchańce i szaleli¶my na placu zabaw. PóĽnym południem było ognisko, na którym piekli¶my kiełbaski, chlebek no i oczywi¶cie pyszne słodkie pianki. Mieli¶my też wyj±tkowego go¶cia - pani Teresa, która na co dzień mieszka w Rabce przyszła specjalnie dla nas poczytać bardzo zabawne bajki. Na zakończenie dnia urz±dzili¶my piżamow± dyskotekę, na której szaleli¶my w rytm ulubionych przebojów. Teraz zmęczeni, ale szczę¶liwi smacznie ¶pimy i czekamy na kolejny dzień pełen wrażeń.

Rabka 28.09.2021

Dzisiaj grupa dzielnych przedszkolaków wyruszyła na wycieczkę do Rabki-Zdroju. Nasza przygoda rozpoczęła się od wizyty w skansenie Taboru kolejowego w Chabówce. Bardzo nam się podobało, że mogli¶my wsi±¶ć do zabytkowych wagonów i wczuć się w rolę maszynisty. Po przyjeĽdzie do Rabki rozgo¶cili¶my się w pokojach. Po pysznym obiedzie wybrali¶my się na pierwszy spacer. Odwiedzili¶my tężnie solankow±, a potem czekała nas wielka niespodzianka - szaleństwo na dmuchańcach i na placu zabaw. Po kolacji wspólnie bawili¶my się na ¶wietlicy. To był bardzo udany pierwszy dzień. Czekamy na kolejne przygody.

Idzie jesień 20-24.09.2021

W tym tygodniu rozmawiali¶my o rozpoczynaj±cej się porze roku. Poznawali¶my jej oznaki, robili¶my kolorowe prace plastyczne, grali¶my w edukacyjne gry. Po tych kilku dniach wiemy już bardzo dużo o jesieni.

Wycieczka do Dobczyc 23.09.2021

Lato skończyło się i rozpoczęła się nowa pora roku. Podczas wycieczki do Dobczyc poszukiwali¶my oznak jesieni i udało nam się spotkać Pani± Jesień, która opowiedziała nam o swoich darach. Zwiedzili¶my także zamek i skansen w Dobczycach, ¶piewali¶my jesienne piosenki oraz bawili¶my się na placu zabaw. To był bardzo udany dzień!

Dzień przedszkolaka 20.09.2021

Z okazji dnia przedszkolaka w naszym przedszkolu odbyła się wesoła zabawa, podczas której rozbrzmiewały dziecięce przeboje. Były również zabawy z chustą, a także teatrzyk dla przedszkolaków. Wszystkim towarzyszył świetny humor, a zabawa była naprawdę udana.

Pasowanie na Przedszkolaka 20.09.2021

Nadszedł czas aby powitać w gronie przedszkolaków dzieci, które doł±czyły do nas w tym roku. Z tej okazji odbyło się w naszym przedszkolu pasowanie na Przedszkolaka. Były piosenki, wiersze i uroczysta przysięga. Wszystkie nowe przedszkolaki otrzymały pami±tkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Bezpieczni na drodze 13-17.09.2021

W tym tygodniu rozmawiali¶my o bezpieczeństwie na drodze. Dowiedzieli¶my się miedzy innymi jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i poznali¶my kilka drogowych znaków. Ogl±dali¶my filmy edukacyjne na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wykonali¶my ciekawe prace plastyczne. Teraz każdy przedszkolak wie jak zachowuje się wzorowy pieszy.

Dzień kropki 15.09.2021

15 wrze¶nia to międzynarodowy dzień kropki. Dzień kreatywno¶ci i pomysłowo¶ci. Przedszkolaki przyszły dzisiaj „wykropkowane” i przez cały dzień towarzyszyły nam kropki. To był bardzo wesoły dzień.

Plac zabaw 15.09.2021

Korzystaj±c z pięknej pogody wybrali¶my się dzisiaj na plac zabaw. Zobaczcie jak wspaniale spędzili¶my czas.

Pokazowe zajęcia sportowe 13.09.2021

Dzisiaj mieli¶my okazję wzi±ć udział w pokazowych zajęciach sportowych. Sprawiło nam to wiele rado¶ci. Zobaczcie sami.

Pokazowe zajęcia dodatkowe 10.09.2021

W naszym przedszkolu dzieciaki mog± korzystać z wielu zajęć dodatkowych. w tym tygodniu rozpoczęły się zajęcia pokazowe. Przedszkolaki mogły zobaczyć na czym każde z nich polegaj± i dzięki temu będ± mogły zdecydować się na udział w tych zajęciach, które najbardziej im się podobaj±. W ostatnich dniach uczestniczyły w zajęciach szachowych, zajęciach ogólnorozwojowych z elementami Judo i zajęciach z robotyki.

Nasz tydzień 6.09-10.09.2021

Za nami kolejny wspólny tydzień nauki i zabawy. Stworzyli¶my piękne prace plastyczne, wspólnie bawili¶my się na zajęciach umuzykalniaj±cych, wcielili¶my się w rolę aktorów w naszym teatrzyku, a korzystaj±c z pięknej pogody dużo spacerowali¶my. Zobaczcie sami jak płyn± nam przedszkolne dni.

Teatrzyk "Jeżyk" 7.06.2021

Dzisiaj odwiedzili nas aktorzy teatru Stańczyk z przedstawieniem pt. "Jeżyk". Historia nam się bardzo podobała i z zaciekawieniem przygl±dali¶my się pracy aktorów. Mamy nadzieję, że jeszcze nas odwiedz±.

Urodziny Igusi 6.09.2021

Dzisiaj ¶więtowali¶my urodziny naszej nowej koleżanki Igusi. Były wspólne tańce, zabawy, pyszny tort oraz moc życzeń. Najwięcej rado¶ci sprawiła nam wspólna zabawa. Zobaczcie sami jak ¶wietnie się bawili¶my.

Urodziny Hani 3.09.2021

Dzisiaj ¶więtowali¶my wspólnie z Hani± jej 6 urodziny. Były wspólne tańce, zabawy, pyszny tort oraz moc życzeń :). Najwięcej rado¶ci sprawiła nam wspólna zabawa i wesołe tańce. Zobaczcie sami jak ¶wietnie się bawili¶my.

Pierwsze wspólne chwile 2.09.2021

Rozpoczynamy nowy przedszkolny rok. Bardzo się cieszymy, że znowu jeste¶my razem. Witamy też nowych kolegów i koleżanki. Jeste¶my pewni, że czeka nas rok pełen nowych przygód, wspaniałej zabawy i okazji do poznawania otaczaj±cego nas ¶wiata.