Przedszkole Jedyneczka kontynuuje wieloletnią tradycję najstarszego prywatnego przedszkola w Krakowie czyli Przedszkola Prywatnego nr 1. Zdobyte doświadczenie wykorzystujemy w codziennej pracy i staramy się stworzyć w Jedyneczce równie domową i ciepłą atmosferę.

Nasze przedszkole jest niewielkie, dzięki czemu przytulne i panuje w nim prawdziwie rodzinna atmosfera. Posiadamy kolorowe, funkcjonalnie urządzone i bogato wyposażone sale. Zgromadzone w nich sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane są do potrzeb dzieci co gwarantuje bezpieczną oraz ciekawą zabawę i naukę. W okolicy znajduje się również nowoczesny plac zabaw. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mają wartościowo i ciekawie wypełniony czas. Organizujemy wiele wyjść i wycieczek kulturoznawczo-rekreacyjnych. Przygotowujemy przedstawienia okolicznościowe, zabawy andrzejkowe, bale karnawałowe oraz wiele innych form ciekawego sposobu spędzania czasu. Zabawa i nauka odbywają się w niewielkich grupach, co pozwala na zapewnienie indywidualnego podejścia do każdego z naszych podopiecznych. Nasze nauczycielki są zawsze uśmiechnięte i wkładają całe serce, aby dzieci czuły się u nas dobrze. Wszystkie zajęcia w naszym przedszkolu są przygotowywane i prowadzone przez doświadczonych specjalistów. Zajęcia dydaktyczne oparte są przede wszystkim na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Realizujemy zagadnienia z zakresu edukacji społeczno-emocjonalnej, zdrowotnej, przyrodniczej, matematycznej, technicznej, muzycznej i plastycznej oraz przygotowujemy dzieci do nauki czytania i pisania. W naszej pracy korzystamy z wielu ciekawych koncepcji pedagogicznych. Przygotowujemy dla dzieci, obok zajęć dydaktycznych, takie zajęcia jak język angielski, język hiszpański, zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami gry na pianinie, gimnastyka, zajęcia z logopedą. Każdego dnia, w kontakcie z dziećmi łączymy różnorodne metody nauczania. Dzięki temu dzieci nie tylko zdobywają wiedzę o otaczającym świecie, ale także rozwijają się społecznie i emocjonalnie. Wszystko to organizujemy w formie zabawy, która jest najważniejszą formą aktywności dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dbamy o to, aby dzieci miały czas na swobodną zabawę, w której nawiązują i rozwijają kontakty rówieśnicze. Przygotowaliśmy też dla naszych przedszkolaków różne kąciki tematyczne, które stanowią inspirację do ciekawych i twórczych zabaw.

Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami, otwarci na ich potrzeby i oczekiwania, co daje możliwość spójnych działań wychowawczych domu i przedszkola.