Przedszkole
Jedyneczka

Witamy w strefie dla rodziców

Informacje dla rodziców naszych przedszkolaków znajduj± się
tutaj
Jeżeli jeszcze nie maj± Państwo hasła prosimy o kontakt z nami.

Rekrutacja

Przedszkole prowadzi zapisy na nowy rok szkolny (wrzesień-sierpień) od pocz±tku lutego każdego roku. W przypadku wolnych miejsc zapisy odbywaj± się również w ci±gu roku szkolnego. W celu zapisania dziecka do naszego przedszkola należy wypełnić kartę zgłoszeniow±. Wypełnion± kartę można wysłać na @ lub zostawić w przedszkolu. W przypadku dodatkowych pytań dotycz±cych rekrutacji prosimy o kontakt.

Aktualnie mamy jeszcze wolne miejsca